Hoppa till innehåll på sidan

Integritets­skydds­myndigheten inleder granskning efter skolincidenter

Publicerad: 25 juni 2019
Myndigheten ska granska hur Stockholms stad hanterar skolpersonalens behörighet att ta del av uppgifter om elever.

Integritetsskyddsmyndigheten inleder nu en granskning av utbildningsnämnden i Stockholms stad. Detta efter att ha tagit emot anmälningar från nämnden om att det har skett personuppgiftsincidenter som avser obehörig åtkomst av elevuppgifter hos nämnden.

– Det är viktigt att skolor hanterar uppgifter om barn på ett säkert sätt och att tillgång till uppgifterna enbart ges till personal som har ett faktiskt behov av dem, säger Salomeh Fanaei, en av juristerna som leder myndighetens tillsyn.

Granskningen ska bland annat klargöra vilka personuppgifter som hanteras i de aktuella it-systemen, hur skolpersonalen tilldelas behörighet och om det finns rutiner och instruktioner för hur skolpersonalen får använda sina behörigheter.

Integritetsskyddsmyndigheten är tillsynsmyndighet för dataskyddsförordningen, GDPR, och kontrollerar bland annat att skolor har vidtagit tillräckliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter.

För mer information kontakta
Jurist Salomeh Fanaei, telefon 08-657 61 45
Jurist Alli Abdulla, telefon 08-657 61 66
Presskontakt Mathias Fahlgren, telefon 08-515 15 415

Senast uppdaterad: 6 maj 2021
Sidans etiketter Dataskydd
Senast uppdaterad: 6 maj 2021
Sidans etiketter Dataskydd