Hoppa till innehåll på sidan

Integritets­skydds­myndigheten inleder ny tillsyn kring 1177 Vårdguiden

Publicerad: 7 mars 2019
Myndigheten fortsätter sin granskning av händelsen kring 1177 Vårdguiden. Nu inleder myndigheten tillsyn mot företaget Inera AB, som enligt egen uppgift förvaltar och utvecklar de gemensamma systemen för 1177 Vårdguiden på telefon som regionerna behöver i sin verksamhet.

Integritetsskyddsmyndigheten inleder nu tillsyn mot Inera AB. Myndigheten begär svar från Inera på ett antal frågor, såsom om Inera behandlar personuppgifter som rör sjukvårdsrådgivning på telefon och i så fall i vilken roll Inera behandlar dessa personuppgifter.

Integritetsskyddsmyndigheten meddelade den 4 mars att myndigheten inleder tillsyn beträffande Voice Integrate Nordic AB. Det kommer att bli aktuellt med fler tillsynsärenden gentemot andra aktörer.

Integritetsskyddsmyndigheten är tillsynsmyndighet för dataskyddsförordningen och patientdatalagen och kontrollerar bland annat att vårdgivare och deras personuppgiftsbiträden har vidtagit tillräckliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter.

För mer information kontakta
Avdelningsdirektör Suzanne Isberg, telefon 08-657 61 14
Jurist Johan Strand, telefon 08-657 61 26
Presskontakt Gustav Linder, telefon 08-657 61 57

Senast uppdaterad: 6 maj 2021
Sidans etiketter Dataskydd
Senast uppdaterad: 6 maj 2021
Sidans etiketter Dataskydd