Hoppa till innehåll på sidan

Integritetsskydds­myndig­heten kräver säkrare bankappar

Publicerad: 15 oktober 2012
Myndigheten anser att bankerna bör införa säkrare inloggning i sina bankappar och vill att bankerna nu redovisar hur det ska genomföras.

Integritetsskyddsmyndigheten har granskat ett par olika bankers appar. Myndigheten anser att sättet som bankerna använder för att identifiera kunden (personnummer plus pinkod) är för osäkert och vill att bankerna inför säkrare sätt för kunderna att logga in.

- Via bankernas appar går det att se lån, betalningar och andra transaktioner som genomförts på en kunds konton. Det gör det möjligt att kartlägga personens förehavanden i detalj, säger Adolf Slama som är IT-säkerhetsspecialist på Integritetsskyddsmyndigheten.

Integritetsskyddsmyndigheten vill nu att bankerna redovisar hur de ska införa säkrare inloggningar i sina appar. Senast 21 december vill myndigheten ha bankernas svar. De tre banker som undersökts är Nordea, Handelsbanken och Danske bank.

- Besluten för dessa banker är vägledande även för övriga banker. Vår förhoppning är resultatet från vår granskning kommer att mynna ut i en form av branschstandard som höjer säkerheten i samtliga bankers appar, säger Adolf Slama.

För mer information kontakta
Adolf Slama, IT-säkerhetsspecialist, tfn 08-657 61 12
Catharina Fernquist, tillsynschef, tfn 08-657 61 18
Göran Gräslund, generaldirektör, tfn 08-657 61 57
Per Lövgren, pressekreterare, tfn 070-736 10 80

Senast uppdaterad: 6 maj 2021
Sidans etiketter Dataskydd
Senast uppdaterad: 6 maj 2021
Sidans etiketter Dataskydd