Hoppa till innehåll på sidan

Integritetsskydds­myndig­heten lämnar över Google-tillsyn till Irland

Publicerad: 22 augusti 2019
Integritetsskyddsmyndigheten kommer att överlämna granskningen av Google om platsdata till den irländska dataskyddsmyndigheten, efter ett ställningstagande i den Europeiska dataskyddsstyrelsen.

I januari inledde Integritetsskyddsmyndigheten en granskning av Google efter att ha tagit emot ett klagomål från konsumentorganisationen Sveriges Konsumenter. Klagomålet handlade om hur Google samlar in och använder platsdata från svenska användare av Android-telefoner.

När tillsynen startade hade Google inte något huvudsakligt verksamhetsställe i Europa. En kort tid därefter meddelade Google att deras huvudsakliga verksamhetsställe för delar av deras verksamhet är Irland och att det därmed är den irländska dataskyddsmyndigheten som ansvarar för tillsynen över deras verksamhet. Eftersom dataskyddsförordningen, GDPR, inte anger hur sådana situationer ska hanteras lyfte Sverige tillsammans med Frankrike, som tidigare avgjort ett tillsynsärende mot Google, frågan till den Europeiska dataskyddsstyrelsen, EDPB, för ställningstagande. Styrelsen har nu antagit ett vägledande yttrande. 

EDPB har kommit fram till att om ett bolag flyttar eller inrättar ett huvudsakligt verksamhetsställe innan ett pågående tillsynsärende har avslutats, ska ärendet flyttas över till den nya ansvariga tillsynsmyndigheten. Integritetsskyddsmyndigheten kommer därför att lämna över det pågående tillsynsärendet till den irländska dataskyddsmyndigheten. Tillsynsärenden mot Google om rätten att bli glömd, påverkas inte av yttrandet.

Läs EDPB:s yttrande som pdf-dokument

För mer information kontakta
Jurist Olle Pettersson, telefon 08-657 61 09
Jurist Nazli Pirayehgar, telefon 08-657 61 56
Presskontakt Per Lövgren, telefon 08-515 15 415

Senast uppdaterad: 6 maj 2021
Sidans etiketter Dataskydd
Senast uppdaterad: 6 maj 2021
Sidans etiketter Dataskydd