Hoppa till innehåll på sidan

Integritets­skydds­myndigheten leder EU-arbetsgrupp om sanktionsavgifter

Publicerad: 11 juli 2019
Nu går Sverige in som ett av ordförandeländerna i den EU-arbetsgrupp som ska verka för harmonisering av sanktionsavgifter enligt dataskyddsförordningen, GDPR.

Dataskyddsförordningen trädde i kraft den 25 maj 2018. Den som bryter mot förordningen kan tvingas att betala sanktionsavgifter. Det är dataskyddsmyndigheterna i EU, i Sverige Integritetsskyddsmyndigheten, som vid tillsyn kan besluta om sådana sanktioner.

Sedan en tid tillbaka pågår ett arbete i EU för att harmonisera sanktionsavgifterna. Arbetet syftar till att skapa en enhetlig bedömning av storleken på sanktionsavgiften vid samma regelbrott, det vill säga att lika fall behandlas lika av dataskyddsmyndigheterna.

– Det är en viktig rättssäkerhetsfråga att vi får en harmoniserad tillämpning. I Sverige har vi kommit långt med våra egna nationella riktlinjer och vi tror att vi på ett konkret sätt kan bidra i arbetet på EU-nivå. Ordförandeskapet är därför en prioriterad fråga, säger Integritetsskyddsmyndighetens generaldirektör Lena Lindgren Schelin.

Arbetet bedrivs i en arbetsgrupp inom Europeiska dataskyddsstyrelsen, EDPB, där Integritetsskyddsmyndigheten nu blir ordförande tillsammans med sittande Nederländerna och Storbritannien. Integritetsskyddsmyndighetens deltagande kommer att ledas av juristen Frida Orring.

Riktlinjerna för harmoniserade sanktionsavgifter inom EU beräknas bli klara under nästa år. Integritetsskyddsmyndighetens nationella riktlinjer kommer att revideras när de gemensamma EU-riktlinjerna har beslutats.

 

För mer information kontakta

Jurist Frida Orring, telefon 08-657 61 82
Presskontakt Per Lövgren, telefon 08-515 15 415

Senast uppdaterad: 9 september 2022
Sidans etiketter Dataskydd
Senast uppdaterad: 9 september 2022
Sidans etiketter Dataskydd