Hoppa till innehåll på sidan

Integritets­skydds­myndigheten ordnar nätverksdag för dataskyddsombud vid brottsbekämpande myndigheter

Publicerad: 12 oktober 2018
Myndigheten arrangerar nu en nätverksdag för dataskyddsombud på brottsbekämpande myndigheter som Polisen, Kustbevakningen och Åklagarmyndigheten. Syftet är bland annat att informera om nyheterna i brottsdatalagen som nyligen trädde i kraft.

Den 16 oktober ordnar Integritetsskyddsmyndigheten en nätverksdag för dataskyddsombud som arbetar vid brottsbekämpande myndigheter, det vill säga Polisen, Tullverket, Ekobrottsmyndigheten, Kustbevakningen, Säkerhetspolisen, Åklagarmyndigheten, Kriminalvården och Skatteverket.

- Dataskyddsombudet ska kontrollera att den egna organisationen följer bestämmelser och interna styrdokument och informera och ge råd internt. Det är en viktig roll och med den här nätverksdagen vill vi ge stöd och vägledning till ombuden, säger Integritetsskyddsmyndighetens generaldirektör Lena Lindgren Schelin.

Under dagen lämnas information om de viktigaste nyheterna i brottsdatalagen som nyligen trätt i kraft och som är det regelverk som brottsbekämpande myndigheter ska följa vid hantering av personuppgifter.

En nyhet är exempelvis skyldigheten för myndigheter att rapportera personuppgiftsincidenter till Integritetsskyddsmyndigheten i de fall incidenten kan innebära en risk för de registrerade.

Ett annat viktigt ämne som tas upp är Integritetsskyddsmyndighetens nya uppdrag att hantera laglighetskontroller, då Integritetsskyddsmyndigheten granskar att en brottsbekämpande myndighet behandlar en viss persons uppgifter på ett lagligt sätt.

Under dagen diskuteras även den nya skyldigheten för myndigheter att inkomma med begäran om förhandssamråd till Integritetsskyddsmyndigheten om man bedömer att riskerna med en viss hantering av personuppgifter inte kan begränsas tillräckligt genom åtgärder som är rimliga med tanke på tillgänglig teknik och kostnader.

Deltagarna kommer under nätverksdagen även att kunna lyfta fram egna frågeställningar som rör rollen som dataskyddsombud.

För mer information kontakta
Projektledare Jonas Agnvall, tfn 08-657 61 07

Senast uppdaterad: 6 maj 2021
Sidans etiketter Dataskydd
Senast uppdaterad: 6 maj 2021
Sidans etiketter Dataskydd