Hoppa till innehåll på sidan

Integritets­skydds­myndigheten överklagar Google-dom

Publicerad: 30 maj 2018
Integritetsskyddsmyndigheten vill att högre instans avgör den principiellt viktiga frågan om hur långt ”rätten att bli glömd” sträcker sig.

Integritetsskyddsmyndigheten har granskat hur Google hanterar "rätten att bli glömd", det vill säga möjligheten för en person att begära att sökmotorer som exempelvis Google tar bort resultat för sökfrågor som innehåller personens namn i fall resultaten är oriktiga, irrelevanta, inte längre relevanta eller överflödiga.

En del i Integritetsskyddsmyndighetens granskning var att utreda hur en sökträff ska tas bort. Integritetsskyddsmyndigheten bedömde att det kan finnas situationer då sökträffar inte bara ska tas bort vid sökningar som görs i Sverige, utan även globalt. Det gäller om man kan anta att visningen av sökträffen i utlandet får konsekvenser för den registrerades personliga integritet och om det finns en särskild anknytning till Sverige och personen ifråga, till exempel om informationen på den länkade webbsidan är skriven på svenska, riktar sig till en svensk publik, innehåller uppgifter om en person som befinner sig i Sverige eller att informationen har publicerats på den svenska domänen .se.

Google överklagade delar av Integritetsskyddsmyndighetens beslut, bland annat just om sökträffar i vissa fall ska tas bort globalt. Förvaltningsrätten gav Google rätt i den frågan och ansåg att sökträffar enbart ska tas bort från svenska sökningar.

- Hur långt rätten att bli glömd sträcker sig är en principiellt viktig fråga. Därför väljer vi nu att överklaga förvaltningsrättens dom till kammarrätten, säger Hans-Olof Lindblom, chefsjurist på Integritetsskyddsmyndigheten.

För mer information kontakta
Chefsjurist Hans-Olof Lindblom, 08-657 61 51
Pressekreterare Per Lövgren, 070-736 10 80

 

Senast uppdaterad: 6 maj 2021
Sidans etiketter Dataskydd
Senast uppdaterad: 6 maj 2021
Sidans etiketter Dataskydd