Hoppa till innehåll på sidan

Försäkringsbolag får registrera uppgifter om kundernas fortkörningar

Publicerad: 11 oktober 2012
Bolag får registrera uppgifter om en försäkringstagares körstil och eventuella fortkörningar. Uppgifterna registreras av speciell utrustning i kundens bil.

Ett försäkringsbolag vill införa en bilförsäkring som bygger på att försäkringstagaren betalar en premie som beräknas utifrån hur bilen körs. Försäkringen bygger på att försäkringstagaren installerar en speciell utrustning i sin bil som registrerar hur bilen körs. I sammanställd form överförs uppgifterna till försäkringsbolaget som beräknar premien.

Uppgifterna som försäkringsbolaget får tillgång till gör det möjligt att se om bilen har körts för fort. I normala fall är det endast myndigheter som får registrera uppgifter om brott, som exempelvis fortkörningar. Försäkringsbolaget har därför ansökt om ett undantag som gör det möjligt för bolaget att registrera den här typen av uppgifter i systemet.

Integritetsskyddsmyndigheten beviljar bolaget undantag bland annat på grund av att det är frivilligt att teckna försäkringen och att syftet med försäkringen är att främja en ansvarsfull och sparsam körstil och att motverka person- och sakskador i trafiken. Av betydelse för bedömningen är även att de insamlade uppgifterna endast ska användas för att beräkna premien och att de inte kommer att spridas utanför försäkringsbolaget.

- Försäkringsbolaget får inte använda uppgifterna till något annat än att beräkna försäkringspremien, säger Martin Brinnen, jurist på Integritetsskyddsmyndigheten.

Läs Integritetsskyddsmyndighetens beslut (pdf-format) (pdf, 304 kB)

För mer information kontakta
Jurist Martin Brinnen, tfn 08-657 61 08
Pressekreterare Per Lövgren, tfn 070-736 10 80

Senast uppdaterad: 6 maj 2021
Sidans etiketter Dataskydd
Senast uppdaterad: 6 maj 2021
Sidans etiketter Dataskydd