Hoppa till innehåll på sidan

Idag firas den internationella dataskyddsdagen

Publicerad: 28 januari 2019
Idag är det den 28 januari och vi firar vi den internationella dataskyddsdagen. Det är en betydelsefull dag för att uppmärksamma rätten till allas skydd för personuppgifter. För dig som enskild innebär det en rad rättigheter för att skydda bland annat ditt privatliv.

Det är ibland lätt att glömma bort att dataskydd tillhör de mänskliga rättigheterna. Därför uppmärksammas varje år den internationella dataskyddsdagen i syfte att påminna om det men också för att lyfta hur viktigt det är med skydd för våra personuppgifter och vår personliga integritet.

Den internationella dataskyddsdagen har uppmärksammats sedan 2006 då Europarådet valde att den 28 januari skulle utses till årlig dataskyddsdag. Det var nämligen den 28 januari 1981 som Europarådets konvention om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter antogs (även kallad Konvention 108).

Konvention 108 har till syfte att säkerställa den enskildes rätt till personlig integritet i samband med behandling av personuppgifter och att förbättra förutsättningarna för ett fritt informationsflöde över gränserna. Konventionen kan ses som en precisering av var och ens rätt till respekt för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens. Dessa grundläggande rättigheter återfinns i den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna.

Vi i Sverige har särskild anledning att uppmärksamma den internationella dataskyddsdagen eftersom vi var ett av tio länder som undertecknade Konvention 108 redan den 28 januari 1981.

I konventionen definieras en rad allmänt erkända grundprinciper och rättsligt bindande normer på området personuppgiftsbehandling. Många av dessa normer och principer återfinns nu i EU:s dataskyddsförordning – GDPR. Och just dataskyddsförordningen är ett av Integritetsskyddsmyndighetens viktigaste verktyg. Den första juli 2019 har vi arbetat i hela 46 år för allas vår rätt till respekt för vårt privatliv. Och genom vår nya vision är vårt uppdrag för framtiden tydligare än någonsin:

Ett tryggt informationssamhälle – tillsammans värnar vi den personliga integriteten.

Dina viktigaste rättigheter

Här på webbplatsen kan du läsa om dina viktigaste rättigheter till skydd för dina personuppgifter. Reglerna i dataskyddsförordningen ser till att du är skyddad.

Läs mer om dina rättigheter

Om någon behandlar dina personuppgifter i strid med GDPR kan du lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Senast uppdaterad: 6 maj 2021
Sidans etiketter Dataskydd
Senast uppdaterad: 6 maj 2021
Sidans etiketter Dataskydd