Hoppa till innehåll på sidan

Mer forskning behövs kring digitala plattformar och hur de använder personuppgifter

Publicerad: 31 oktober 2019
Konsumentverket, Konkurrensverket och Integritetsskyddsmyndigheten föreslår att regeringen i den kommande forskningspolitiska propositionen lyfter fram betydelsen av forskning kring digitala plattformar och datadrivna marknader, och hur de använder personuppgifter.

Konsumentverket, Konkurrensverket och Integritetsskyddsmyndigheten har tagit fram ett gemensamt inspel med förslag och synpunkter på regeringens forskningspolitik och den kommande forskningspolitiska propositionen.

– Dagens konsument rör sig i stor utsträckning på digitala marknader. Det erbjuder en rad nya möjligheter, men också nya risker. Den digitala handeln skapar nya utmaningar inom konsumentskyddet, men också frågor som rör personlig integritet och en sund konkurrens, säger Konsumentverkets generaldirektör Cecilia Tisell.

De tre myndigheterna föreslår bland annat att regeringen lyfter fram betydelsen av integrerad och tvärvetenskaplig forskning kring digitala plattformar och datadrivna marknader och hur de använder personuppgifter. Ett forskningsråd bör ges i uppdrag att i samverkan med myndigheterna utlysa forskningsmedel med fokus på denna forskning.

– I nuläget är en viktig drivkraft bakom den digitala ekonomins utveckling den ökade användningen av personuppgifter. Det finns också en uppenbar risk för missbruk och att uppgifter säljs vidare vilket innebär att konsumenter förlorar kontroll över sina persondata, säger Integritetsskyddsmyndighetens generaldirektör Lena Lindgren Schelin.

– Digitala plattformar kan bidra till en ökad konkurrens och öka konsumenternas valmöjligheter. Samtidigt kan plattformarna utnyttja användarnas data på ett sätt som skapar inlåsningseffekter. Det behövs mer forskning om hur digitala plattformar fungerar och vilka effekter de får för konsumenterna och för nya aktörer som vill komma in på marknaderna, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Läs myndigheternas inspel till den kommande forskningspolitiska propositionen (pdf-format) (pdf, 417 kB)

För mer information kontakta

Konsumentverket, Peter Vikström, chef Analysenheten, tfn 054-194126

Konkurrensverket: Erika Svärdh, kommunikationschef, tfn 08-700 15 60

Integritetsskyddsmyndigheten: Per Lövgren, pressansvarig, telefon 08-515 15 415

Senast uppdaterad: 6 maj 2021
Sidans etiketter Dataskydd
Senast uppdaterad: 6 maj 2021
Sidans etiketter Dataskydd