Hoppa till innehåll på sidan

Nej till företag som vill skapa central klotterdatabas

Publicerad: 17 oktober 2012
Ett företag som i dag registrerar klotter för flera uppdragsgivares räkning vill sammanställa dessa uppgifter i en central databas för att bland annat underlätta skadeståndsanspråk. Lagen är restriktiv till privat brottsutredning, vilket gör att Integritetsskyddsmyndigheten säger nej till databasen.

Ett företag har vänt sig till Integritetsskyddsmyndigheten och begärt ett undantag från den regel i personuppgiftslagen som säger att det normalt endast är myndigheter som får hantera uppgifter om brott och misstänkta brott.

Företaget registrerar idag klotter åt flera olika uppdragsgivare för att polisanmäla skadegörelsen. Bland företagets kunder finns kommuner, landsting och myndigheter inom transportområdet.

I sin ansökan redovisar företaget att det nu vill registrera fler uppgifter och skapa en central klotterdatabas som omfattar alla de uppgifter som företaget samlar in för sina olika kunders räkning, detta för att bättre ta tillvara kundernas skadeståndsanspråk och underlätta polisens utredning.

Integritetsskyddsmyndigheten konstaterar i sitt svar på företagets ansökan att företaget på så sätt skulle bygga upp ett register med en omfattande mängd personuppgifter om brott och misstänkta brott.

- När personuppgiftslagen inrättades var lagstiftarens tanke att andra än myndigheter endast i undantagsfall ska få hantera sådana uppgifter. Därför har Integritetsskyddsmyndigheten en restriktiv hållning till att dela ut den här typen av undantag. Det gör att vi säger nej i det här fallet, säger myndighetens generaldirektör Göran Gräslund.

För mer information kontakta
Göran Gräslund, generaldirektör, tfn 08-657 61 57
Gunilla Öberg, jurist, tfn 08-657 61 37
Per Lövgren, pressekreterare, 070-736 10 80

Senast uppdaterad: 6 maj 2021
Sidans etiketter Dataskydd
Senast uppdaterad: 6 maj 2021
Sidans etiketter Dataskydd