Hoppa till innehåll på sidan

Nordiska dataskyddsmyndigheter stärker samarbetet

Publicerad: 9 maj 2018
Integritetsskyddsmyndigheten och de övriga dataskyddsmyndigheterna i Norden kommer nu att fördjupa sitt samarbete. Bland annat kommer respektive dataskyddsmyndighet efter den 25 maj att granska om de myndigheter som behöver utse dataskyddsombud har gjort det.

Den 7-8 maj hölls ett nordiskt dataskyddsmöte i Köpenhamn. På plats fanns bland annat cheferna för datasskyddsmyndigheterna i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Åland och Island. Vid mötet antogs en deklaration som innehåller ett antal överenskomna samarbetsåtgärder.

Bland annat kommer respektive dataskyddsmyndighet efter den 25 maj, då GDPR börjar tillämpas, granska om de myndigheter som behöver utse dataskyddsombud har gjort det. Inom ramen för samarbetet ska de nordiska myndigheterna även ta fram gemensamma vägledningar, utbyta mallar för biträdesavtal och arbeta för ett likartat sätt att klassificera och hantera personuppgiftsincidenter.

- Dataskyddsmyndigheterna i Norden har sedan länge ett samarbete, men nu fördjupar och intensifierar vi det, säger Integritetsskyddsmyndighetens generaldirektör Lena Lindgren Schelin.

Läs Köpenhamnsdeklarationen som pdf-dokument (pdf, 64 kB)

Senast uppdaterad: 6 maj 2021
Sidans etiketter Dataskydd
Senast uppdaterad: 6 maj 2021
Sidans etiketter Dataskydd