Hoppa till innehåll på sidan

Polisen får använda ansiktsigenkänning för att utreda brott

Publicerad: 24 oktober 2019
Integritetsskyddsmyndigheten bedömer att polisens tänkta användning av ansiktsigenkänning är laglig men uppmanar polisen att slå fast hur länge uppgifterna från ansiktsigenkänningen får sparas.

Polisen har begärt ett så kallat förhandssamråd från Integritetsskyddsmyndigheten om sin tänkta användning av ansiktsigenkänning mot signalementsregistret för att identifiera gärningspersoner.

Integritetsskyddsmyndigheten konstaterar att polisen har ett berättigat intresse av att använda ansiktsigenkänning och att Nationellt forensiskt centrum får hantera personuppgifterna på det sätt som föreslås. Polisen har också vidtagit lämpliga åtgärder för att skydda de uppgifter som hanteras.

I sitt förhandssamråd har polisen inte bestämt hur länge de biometriska uppgifterna från ansiktsigenkänningen får sparas.

– Det är angeläget att polisen tar ställning till hur länge uppgifterna får sparas innan de startar skarpt med ansiktsigenkänningen eftersom det är viktigt ur integritetssynpunkt, säger Linda Olander som är jurist på Integritetsskyddsmyndigheten.

Integritetsskyddsmyndigheten avser att följa upp polisens användning av ansiktsigenkänning i en kommande granskning.

Läs Integritetsskyddsmyndighetens svar till polisen (pdf, 254 kB)

För mer information kontakta
Dataråd Agneta Runmarker, telefon 08-657 61 55
Jurist Linda Olander, telefon 08-657 61 76
Pressansvarig Per Lövgren, telefon 08-515 15 415

 

Senast uppdaterad: 6 maj 2021
Sidans etiketter Dataskydd
Senast uppdaterad: 6 maj 2021
Sidans etiketter Dataskydd