Hoppa till innehåll på sidan

Samordningsförbund ska inte bedriva rehabiliteringsverksamhet

Publicerad: 3 mars 2016
Samordningsförbundet Östra Östergötland får inte behandla personuppgifter som hör till Arbetsförmedlingens, Försäkringskassans, socialtjänsternas eller landstingets verksamheter.

Samordningsförbund har till uppdrag att finansiellt samordna rehabiliteringsinsatser för personer som står långt utanför arbetsmarknaden. Förbunden drivs genom samverkan på regional nivå mellan huvudmännen Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, den kommunala socialtjänsten och hälso- och sjukvården i ett landsting.

Integritetsskyddsmyndigheten har granskat Samordningsförbundet Östra Östergötland. Integritetsskyddsmyndighetens granskning visar att samordningsförbundet utför en omfattande behandling av personuppgifter om de personer som är föremål för rehabilitering. En hel del av dessa uppgifter är känsliga. Hos Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården är det särskilt reglerat hur personuppgifter får behandlas och verksamheterna har också särskilda regler om sekretess för uppgifterna.

Samordningsförbundets uppgift är inte att ta över verksamheternas rehabiliteringsuppdrag och samordningsförbundet ska inte hantera enskilda ärenden.

- I it-systemet lagras långt fler uppgifter än vad som behövs för att sköta den finansiella samordningen av rehabiliteringsinsatser. Det är inte tillåtet för en myndighet att behandla personuppgifter som inte omfattas av myndighetens uppdrag. Därför förelägger vi förbundet att sluta hantera personuppgifter som inte enbart är av administrativ karaktär, säger Eva Maria Broberg som lett Integritetsskyddsmyndighetens granskning.

Läs Integritetsskyddsmyndighetens beslut i pdf-format (pdf, 340 kB)

Senast uppdaterad: 6 maj 2021
Sidans etiketter Dataskydd
Senast uppdaterad: 6 maj 2021
Sidans etiketter Dataskydd