Hoppa till innehåll på sidan

Dataskydd

I hela ditt liv registreras personuppgifter om dig. Oavsett om du handlar på nätet, använder sociala medier eller tecknar en försäkring så lämnar du efter dig personuppgifter. Detta medför olika typer av risker, allt från kränkningar på internet till identitetsstöld.

Att dela dina personuppgifter kan underlätta i din vardag på många sätt, men det är också viktigt att komma ihåg att dina personuppgifter är värda att skydda. Dataskyddsreglerna ger dig rättigheter som du kan utöva gentemot dem som hanterar dina personuppgifter. 

Dataskyddsreglerna grundar sig i de mänskliga rättigheterna. Alla människor har rätt till respekt för privat- och familjeliv och till skydd av sina personuppgifter. För att kunna skydda dina personuppgifter är det viktigt att känna till vilka rättigheter du har och hur du utövar dem. 

Vad är egentligen personuppgifter?

Dina rättigheter

Dataskyddsförordningen, GDPR, stärker dina rättigheter som privatperson. Du har bland annat rätt att få reda på vilka personuppgifter om dig som ett företag eller annan organisation hanterar, rätt att få felaktiga personuppgifter korrigerade och i vissa fall rätt att få uppgifter raderade.

Dina rättigheter

Ett äldre och ett yngre barn går bortåt längs en gata.

Dina rättigheter

Dataskyddsförordningen, GDPR, stärker dina rättigheter som privatperson. Du har bland annat rätt att få reda på vilka personuppgifter om dig som ett företag eller annan organisation hanterar, rätt att få felaktiga personuppgifter korrigerade och i vissa fall rätt att få uppgifter raderade.

Dina rättigheter

Introduktion till dataskyddsförordningen

Här går vi igenom några viktiga begrepp och grunderna i vad GDPR innebär för dig som privatperson.

Introduktion till dataskyddsförordningen

Flera flaggstänger med blå EU-flaggor med gula stjärnor på rad mot blå himmel.

Introduktion till dataskyddsförordningen

Här går vi igenom några viktiga begrepp och grunderna i vad GDPR innebär för dig som privatperson.

Introduktion till dataskyddsförordningen

Senast uppdaterad: 24 september 2021
Sidans etiketter Dataskydd