Hoppa till innehåll på sidan

Anmälda personuppgiftsincidenter 2019

Rapportnummer: 2020:2

Statliga myndigheter och hälso- och sjukvården anmälde under 2019 dubbelt så många personuppgiftsincidenter jämfört med 2018. Antalet anmälda personuppgiftsincidenter per vecka har ökat 2019 jämfört med 2018.

Under 2019 fick Integritetsskyddsmyndigheten totalt in knappt 4 800 anmälningar om personuppgiftsincidenter, vilket motsvarar cirka 400 anmälda incidenter per månad. 2018 anmäldes cirka 320 incidenter per månad.

Anmälda personuppgiftsincidenter 2019

9 mars 2020

Rapportnummer: 2020:2

Pdf, 9 MB

Läs dokumentet (pdf, 9 MB)

Anmälda personuppgiftsincidenter 2019

9 mars 2020

Rapportnummer: 2020:2

Pdf, 9 MB

Läs dokumentet (pdf, 9 MB)

Senast uppdaterad: 15 februari 2022