Hoppa till innehåll på sidan

Anmälda personuppgifts­incidenter 2020

Rapportnummer: 2021:3

Denna rapport beskriver anmälda personuppgiftsincidenter under 2020. Statistiken över inflödet är uppdelad i två delar. Den första delen beskriver hur anmälda incidenter fördelar sig mellan olika verksamhetsområden, vad det är för typ av incidenter och vad den organisation som anmält uppger är skälet till att incidenten inträffat.

Här beskrivs också förändringar mellan 2019 och 2020. Rapportens andra del redovisar statistik över anmälda personuppgiftsincidenter uppdelat på olika verksamhetsområden.

Rapporten är en del av IMY:s rapportserie där vi beskriver och analyserar inflödet till myndigheten. Syftet är att bidra till en generell kunskapshöjning om integritet och dataskydd. Generella mönster och iakttagelser från inflödet till IMY beskrivs, som privata och offentliga verksamheter kan använda i sitt fortsatta dataskyddsarbete.

Anmälda personuppgiftsincidenter 2020

22 juni 2021

Rapportnummer: 2021:3

Pdf, 2 MB

Läs dokumentet (pdf, 2 MB)

Anmälda personuppgiftsincidenter 2020

22 juni 2021

Rapportnummer: 2021:3

Pdf, 2 MB

Läs dokumentet (pdf, 2 MB)

Senast uppdaterad: 19 november 2021