Hoppa till innehåll på sidan

Anmälda personuppgifts­incidenter 2021

Rapportnummer 2022:01

IMY:s fjärde årsrapport om personuppgiftsincidenter beskriver de 5 767 personuppgiftsincidenter som anmäldes till IMY under 2021, och jämför resultaten med dem från motsvarande undersökning för 2020.

Rapporten inleds med en sammanfattning och IMY:s rekommendationer för att förebygga incidenter.

I del ett beskriver vi översiktligt vilka personuppgiftsincidenter som måste anmälas och hur vi arbetar med dem som anmäls. Dessutom redovisar vi pågående och avslutade tillsynsärenden under 2021.

Del två handlar om inflödet av personuppgiftsincidenter till IMY. Vi redovisar statistik över det totala antalet rapporterade fall, typ av incident och vad som uppges vara orsaken. Där det är relevant beskriver vi även förändringen av antal fall mellan 2020 och 2021.

Den tredje delen handlar om mönstren för olika verksamhetsområden. Här redovisar vi statistik över anmälda personuppgiftsincidenter uppdelat på olika verksamhetsområden för 2021 och jämför med 2020. För läsbarhetens skull redovisar vi de tillhörande figurerna samlade i bilaga 2.

I den fjärde avslutande delen av rapporten ges en internationell jämförelse över personuppgiftsincidenter inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Sist i rapporten finns två bilagor: Hur ser materialet ut? och Figurer för personuppgiftsincidenter per verksamhetsområde.

Anmälda personuppgiftsincidenter 2021

4 april 2022

Rapportnummer: 2022:01

Pdf, 8 MB

Läs dokumentet (pdf, 8 MB)

Anmälda personuppgiftsincidenter 2021

4 april 2022

Rapportnummer: 2022:01

Pdf, 8 MB

Läs dokumentet (pdf, 8 MB)

Senast uppdaterad: 4 april 2022