Hoppa till innehåll på sidan

Anmälda personuppgifts­­incidenter januari–september 2019 

Rapportnummer 2019:3

En rapport över de personuppgiftsincidenter som anmälts till myndigheten under perioden januari–september 2019. Rapporten visar att antalet anmälda personuppgiftsincidenter ökat under de första nio månaderna 2019.

Totalt fick Integritetsskyddsmyndigheten under perioden in 3 410 incidentanmälningar, vilket motsvarar närmare 90 anmälda incidenter per vecka.

Anmälda personuppgiftsincidenter januari–september 2019

11 november 2019

Rapportnummer: 2019:3

Pdf, 4 MB

Läs dokumentet (pdf, 4 MB)

Anmälda personuppgiftsincidenter januari–september 2019

11 november 2019

Rapportnummer: 2019:3

Pdf, 4 MB

Läs dokumentet (pdf, 4 MB)

Senast uppdaterad: 29 juni 2022
Sidans etiketter Dataskydd