Hoppa till innehåll på sidan

Delredovisning av uppdrag om kunskaps­höjande insatser till innovations­systemet om integritets- och dataskyddsfrågor

Delredovisning 31 mars 2022

I april 2021 fick IMY i uppdrag av regeringen att genomföra kunskapshöjande insatser om integritets- och dataskyddsfrågor inom innovations-, utvecklings- och genomförandeprocesser. Enligt uppdraget ska IMY genomföra utåtriktade insatser för att brett höja kunskapen om frågorna inom innovationssystemet.

Myndigheten ska också utveckla sin egen förmåga att följa och analysera den tekniska utvecklingen och tillhandahålla vägledning och stöd. Uppdraget ska resultera i höjd kunskap och stärkt förmåga att hantera integritets- och dataskyddsfrågor inom privat och offentlig sektor.

Rapporten är en delredovisning av vårt uppdrag.

Läs mer om uppdraget

Delredovisning av uppdrag om kunskaps­höjande insatser till innovations­systemet om integritets- och dataskyddsfrågor

31 mars 2022

Delredovisning 31 mars 2022

Pdf, 1 MB

Läs dokumentet (pdf, 1 MB)

Delredovisning av uppdrag om kunskaps­höjande insatser till innovations­systemet om integritets- och dataskyddsfrågor

31 mars 2022

Delredovisning 31 mars 2022

Pdf, 1 MB

Läs dokumentet (pdf, 1 MB)

Senast uppdaterad: 27 januari 2023