Hoppa till innehåll på sidan

En uppgift om förvaltarskap enligt 11 kap. föräldrabalken är en känslig personuppgift

IMYRS 2022:3

IMY anser att en uppgift om att en person har förvaltare enligt 11 kap. föräldrabalken (FB) utgör en uppgift om hälsa enligt artikel 4.15 i dataskyddsförordningen. Det är således en så kallad känslig personuppgift som omfattas av skyddet i artikel 9.1 i dataskyddsförordningen. Ställningstagandet görs bland annat mot bakgrund av praxis från EU-domstolen.

Ta del av vårt rättsliga ställningstagande nedan.

Om IMY:s rättsliga ställningstaganden

IMY:s rättsliga ställningstaganden innehåller en redogörelse för vår uppfattning i rättsliga frågor där det saknas vägledande domstolspraxis eller vägledning från Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB). De är styrande för IMY:s verksamhet och vägledande för allmänheten. Ställningstagandena görs mot bakgrund av rättsläget vid beslutet och gäller tills vidare. Ställningstagandena kan komma att upphävas eller ändras om det kommer ny domstolspraxis eller vägledning från EDPB.

Översikt över IMY:s rättsliga ställningstaganden 

IMY:s rättsliga ställningstagande 2022:3

20 december 2022

IMYRS 2022:3

Pdf, 198 kB

Läs dokumentet (pdf, 198 kB)

IMY:s rättsliga ställningstagande 2022:3

20 december 2022

IMYRS 2022:3

Pdf, 198 kB

Läs dokumentet (pdf, 198 kB)

Senast uppdaterad: 26 juni 2023
Sidans etiketter Dataskydd, Dataskydd