Hoppa till innehåll på sidan

Personuppgifts­­incidenter som beror på antagonistiska angrepp 2019 

Rapportnummer: 2020:3

Rapporten analyserar de personuppgiftsincidenter som orsakas av olika former av it-angrepp.

Av de totalt knappt 4 800 anmälningar om personuppgiftsincidenter som anmäldes till Integritetsskyddsmyndigheten under 2019, utgjordes över 400 stycken, 8,7 procent, av incidenter som uppges bero på it-angrepp.

Det är vanligt att de anmälda it-angreppen har genomförts genom breda nätattacker utan specifik mottagare. En vanlig metod för att komma åt information är nätfiske som innebär att mottagarna via ett mejl klickar på en länk och leds till en falsk webbplats, där de uppmanas att ange uppgifter.

Personuppgiftsincidenter som beror på antagonistiska angrepp 2019

25 maj 2020

Rapportnummer: 2020:3

Pdf, 7 MB

Läs dokumentet (pdf, 7 MB)

Personuppgiftsincidenter som beror på antagonistiska angrepp 2019

25 maj 2020

Rapportnummer: 2020:3

Pdf, 7 MB

Läs dokumentet (pdf, 7 MB)

Senast uppdaterad: 29 juni 2022
Sidans etiketter Dataskydd