Hoppa till innehåll på sidan

Vägledning för integritetsanalys i lagstiftningsarbete

Vägledningen riktar sig främst till de som tar fram författningsförslag som innebär att personuppgifter behandlas, till exempel inom Regeringskansliet, offentliga utredningar eller myndigheter. Den ger också stöd till de som skriver kommittédirektiv eller andra typer av uppdragsbeskrivningar som rör författningsändringar eller att ny reglering tas fram.

Vägledningen tillhandahåller en metod för att göra en integritetsanalys och ta reda på om ett förslag är förenligt med bestämmelserna i framför allt dataskyddsförordningen.

Den är uppbyggd i sju steg och innehåller exempel på frågor som kan behöva besvaras och redovisas samt förslag på åtgärder som kan vidtas för att minska integritetsriskerna. Dessutom finns en checklista som kort går igenom de olika stegen i en integritetsanalys.

Vägledning för integritetsanalys i lagstiftningsarbete

7 december 2022

IMY-2022-10835

Pdf, 532 kB

Läs dokumentet (pdf, 532 kB)

Vägledning för integritetsanalys i lagstiftningsarbete

7 december 2022

IMY-2022-10835

Pdf, 532 kB

Läs dokumentet (pdf, 532 kB)

Senast uppdaterad: 26 juni 2023
Sidans etiketter Dataskydd, Dataskydd