Hoppa till innehåll på sidan

Alla tiders föräldraskap – ett stärkt skydd för barns familjeliv

SOU 2022:38

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY har utifrån denna utgångspunkt inga synpunkter på förslaget.

Detta yttrande har beslutats av den tillförordnade enhetschefen Linn Sandmark efter föredragning av juristen Caroline Cruz Julander.

Linn Sandmark, 2022-12-14 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 23 januari 2023
Sidans etiketter Dataskydd