Hoppa till innehåll på sidan

Andra chans för krisande företag – En ny lag om företags­rekonstruktion

SOU 2021:12

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter. IMY har inget att erinra mot de olika förslagen.

Med anledning av de bedömningar som betänkandet gör för vilka sammanhang det ska kunna användas elektronisk kommunikation (s. 629 – 634) vill IMY erinra om personuppgiftsansvarigas skyldighet att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder för elektronisk kommunikation.

IMY vill därför framhålla vikten av att artikel 25.1, som handlar om inbyggt dataskydd, och artikel 32 följs vid en eventuell anpassning av relevanta IT-system.

Detta yttrande har beslutats av juristen Laura Eriksson.

Laura Eriksson, 2021-06-03 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 21 februari 2022
Sidans etiketter Dataskydd