Hoppa till innehåll på sidan

Ändrade transparensregler inom energi­beskattningen

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY har utifrån denna utgångspunkt inga synpunkter på förslaget.

Detta yttrande har beslutats av den seniora juristen Linn Sandmark.

Linn Sandmark, 2023-02-22 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 22 februari 2023
Sidans etiketter Dataskydd