Hoppa till innehåll på sidan

Ändring av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2014:10) om elektroniska vägtulls­system

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY har inga synpunkter på förslaget.

Detta yttrande har beslutats av den tillförordnade enhetschefen Linn Sandmark efter föredragning av juristen Mattias Sandström.

Linn Sandmark, 2022-05-25 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 25 maj 2022
Sidans etiketter Dataskydd