Hoppa till innehåll på sidan

Ändringar i föreskrifterna om uppgifts­skyldighet till Socialstyrelsens patientregister

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

Med denna utgångspunkt har IMY inga synpunkter på förslaget.

Suzanne Isberg, 2024-01-18 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 19 januari 2024
Sidans etiketter Dataskydd