Hoppa till innehåll på sidan

Ändringar i radio- och tv-lagen

Ds 2021:12

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY har utifrån denna utgångspunkt inga synpunkter på förslaget.

Detta yttrande har beslutats av juristen Olle Pettersson.
Olle Pettersson, 2021-07-06 (Det här är en elektronisk signatur)

 

Mottagare:
Regeringskansliet, Kulturdepartementet

Diarienummer:
DI-2021-4389

Ert diarienummer:
Ku2021/01312

Datum:
2021-07-06

Senast uppdaterad: 06 juli 2021
Sidans etiketter Dataskydd