Hoppa till innehåll på sidan

Anpassning av svensk rätt till EU:s nya in- och utresesystem

Ds 2021:9

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslagen huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY har utifrån denna utgångspunkt inga synpunkter på förslagen.

Detta yttrande har beslutats av enhetschefen Charlotte Waller Dahlberg efter föredragning av juristen Maria Angelica Westerberg.
Charlotte Waller Dahlberg, 2021-05-18 (Det här är en elektronisk signatur)

 

Mottagare:
Regeringskansliet, Justitiedepartementet

Diarienummer:
DI-2021-2267

Ert diarienummer:
Ju2021/01107

Datum:
2021-05-18

Senast uppdaterad: 18 juni 2021
Sidans etiketter Dataskydd