Hoppa till innehåll på sidan

Anpassning av svensk rätt till EU:s nya system för rese­uppgifter och resetillstånd

Ds 2021:19

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslagen i promemorian huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY har utifrån denna utgångspunkt inga synpunkter på förslagen.

Detta yttrande har beslutats av enhetschefen Charlotte Waller Dahlberg efter föredragning av juristen Jonas Agnvall.

Charlotte Waller Dahlberg, 2021-09-23 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 18 februari 2022
Sidans etiketter Dataskydd