Hoppa till innehåll på sidan

Användning och hantering av under­skrifter med elektroniska materiel och metoder

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY har utifrån denna utgångspunkt inga synpunkter på förstudien.

Detta yttrande har beslutats av juristen Mattias Sandström.

Mattias Sandström, 2021-05-11 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 21 februari 2022
Sidans etiketter Dataskydd