Hoppa till innehåll på sidan

Användning och hantering av under­skrifter med elektroniska materiel och metoder

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY har utifrån denna utgångspunkt inga synpunkter på förstudien.

Detta yttrande har beslutats av juristen Mattias Sandström.

Mattias Sandström, 2021-05-11 (Det här är en elektronisk signatur)


Mottagare:
Riksarkivet

Diarienummer:
DI-2021-1816

Ert diarienummer:
RA-KS 2021/18

Datum:
2021-05-11

Senast uppdaterad: 2 november 2021
Sidans etiketter Dataskydd