Hoppa till innehåll på sidan

Arbetslöshets­försäkringen och förvaltnings­lagen

Ds 2021:24

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY har utifrån denna utgångspunkt inga synpunkter på förslaget.

Detta yttrande har beslutats av enhetschefen Catharina Fernquist efter föredragning av juristen Evelin Palmér.

Catharina Fernquist, 2021-10-04 (Det här är en elektronisk signatur)

Mottagare:
Regeringskansliet Arbetsmarknadsdepartementet

Diarienummer:
DI-2021-6476

Ert diarienummer:
A2021/01560

Datum:
2021-10-04

Senast uppdaterad: 4 oktober 2021
Sidans etiketter Dataskydd