Hoppa till innehåll på sidan

Auktorisationssystem för elektronisk identifiering och för digital post

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY har utifrån denna utgångspunkt inga synpunkter på förslaget.

Detta yttrande har beslutats av enhetschefen Malin Blixt efter föredragning av juristen Mattias Sandström.

Malin Blixt, 2021-03-05 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 15 februari 2022
Sidans etiketter Dataskydd