Hoppa till innehåll på sidan

Avgiftsfri tandvård till och med 19 år

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY har utifrån denna utgångspunkt inga synpunkter på förslaget.

Detta yttrande har beslutats av juristen Anna Hellgren Westerlund.

Anna Hellgren Westerlund, 2024-02-12 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 12 februari 2024
Sidans etiketter Dataskydd