Hoppa till innehåll på sidan

Bättre konsekvensutredningar 

Ds 2022:22

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

Med den utgångspunkten har IMY inga synpunkter på förslagen.

Detta yttrande har beslutats av juristen Ulrika Harnesk efter föredragning av avdelningsdirektören Suzanne Isberg.

Ulrika Harnesk, 2022-11-10 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 10 november 2022
Sidans etiketter Dataskydd