Hoppa till innehåll på sidan

Behöriga myndigheter enligt EU:s förordning om en gemensam digital ingång

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY har utifrån denna utgångspunkt inga synpunkter på förslaget.

Detta yttrande har beslutats av den tillförordnade enhetschefen Linn Sandmark.

Linn Sandmark, 2023-05-17 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 17 maj 2023
Sidans etiketter Dataskydd