Hoppa till innehåll på sidan

Betänkandet EU:s vapendirektiv – genomförande av 2017 års ändringsdirektiv på miniminivå (SOU 2022:62)

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY har utifrån denna utgångspunkt inga synpunkter på förslaget.

Detta yttrande har beslutats av enhetschefen Charlotte Waller Dahlberg efter föredragning av juristen Lucia Trenkler.

Charlotte Waller Dahlberg, 2022-12-09 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 9 december 2022
Sidans etiketter Dataskydd