Hoppa till innehåll på sidan

Börja med barnen! En sammanhållen god och nära vård för barn och unga

SOU 2021:34

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

Det framgår att utredningen kommer genomföra en fördjupad analys rörande den personliga integriteten i sitt slutbetänkande, där utredningens uppdrag om informationsöverföring och uppföljning ska redovisas (s. 436).

IMY har därför inga synpunkter på detta delbetänkande.
Suzanne Isberg, 2021-06-18 (Det här är en elektronisk signatur)

 

Mottagare:
Regeringskansliet, Socialdepartementet

Diarienummer:
DI-2021-5035

Ert diarienummer:
S2021/04102

Datum:
2021-06-18

Senast uppdaterad: 22 juni 2021
Sidans etiketter Dataskydd