Hoppa till innehåll på sidan

Boverkets föreskrifter om klimatdeklaration för byggnader

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY har utifrån denna utgångspunkt inga synpunkter på förslaget.

Detta yttrande har beslutats av juristen Linda Hamidi.
Linda Hamidi, 2021-01-19 (Det här är en elektronisk signatur)

Mottagare:
Boverket

Diarienummer:
DI-2020-12388

Ert diarienummer:
3930/2019

Datum:
2021-01-19

Senast uppdaterad: 4 maj 2021
Sidans etiketter Dataskydd