Hoppa till innehåll på sidan

Boverkets rapport Utveckling av regler om klimatdeklaration av byggnader

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat rapporten huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY har utifrån denna utgångspunkt inga synpunkter på rapporten.

Detta yttrande har beslutats av juristen Linda Hamidi.

Linda Hamidi, 2021-05-27 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 21 februari 2022
Sidans etiketter Dataskydd