Hoppa till innehåll på sidan

Det skatterättsliga företrädar­ansvaret – en översyn

SOU 2020:60

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY har utifrån denna utgångspunkt inga synpunkter på förslaget.

Detta yttrande har beslutats av juristen Maja Savic.
Maja Savic, 2021-03-16 (Det här är en elektronisk signatur)

 

Mottagare:
Regeringskansliet Finansdepartementet

Diarienummer:
DI-2020-12382

Ert diarienummer:
Fi2020/04365

Datum:
2021-03-16

Senast uppdaterad: 27 augusti 2021
Sidans etiketter Dataskydd