Hoppa till innehåll på sidan

Digitaliseringsdirektivets genomförande i svensk bolagsrätt

Ds 2021:15

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

Sammantaget konstaterar IMY att promemorian inte innehåller de analyser som krävs för att kunna ta ställning till om författningsförslagen uppfyller kraven i dataskyddsförordningen. IMY kan därför inte tillstyrka förslagen utifrån det nuvarande underlaget. 

Se våra synpunkter i nedanstående pdf. 

Detta yttrande har beslutats av enhetschefen Linn Sandmark. Vid den slutliga handläggningen har även juristen Ulrika Harnesk medverkat.

Linn Sandmark, 2021-08-30 (Det här är en elektronisk signatur) 

Digitaliseringsdirektivets genomförande i svensk bolagsrätt

30 augusti 2021

DS 2021:15

Pdf, 131 kB

Läs dokumentet (pdf, 131 kB)

Senast uppdaterad: 18 februari 2022
Sidans etiketter Dataskydd