Hoppa till innehåll på sidan

E-tjänst för inlämning av bouppteckningar

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

Med denna utgångspunkt har IMY inga synpunkter på förslaget.

Suzanne Isberg, 2023-11-30 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 30 november 2023
Sidans etiketter Dataskydd