Hoppa till innehåll på sidan

Efterlevnadsstöd för barn som får vård eller boende bekostat av det allmänna 

Ds 2020:27

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslagen i promemorian huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

Mot denna bakgrund har IMY inget att erinra mot förslagen och ser positivt på att dataskyddsrättsliga frågor har beaktats i promemorian.

Detta yttrande har beslutats av juristen Caroline Cruz Julander.
Caroline Cruz Julander, 2021-02-26 (Det här är en elektronisk signatur)

Mottagare:
Regeringskansliet, Justitiedepartementet

Diarienummer:
DI-2020-12030 

Ert diarienummer:
S2020/09173

Datum:
2021-02-26

 

 

 

Senast uppdaterad: 4 maj 2021
Sidans etiketter Dataskydd