Hoppa till innehåll på sidan

Efterlevnadsstöd för barn som får vård eller boende bekostat av det allmänna 

Ds 2020:27

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslagen i promemorian huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

Mot denna bakgrund har IMY inget att erinra mot förslagen och ser positivt på att dataskyddsrättsliga frågor har beaktats i promemorian.

Detta yttrande har beslutats av juristen Caroline Cruz Julander.

Caroline Cruz Julander, 2021-02-26 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 15 februari 2022
Sidans etiketter Dataskydd