Hoppa till innehåll på sidan

Elektronisk tillgång till barns uppgifter inom hälso- och sjuk­vården och tandvården

Ds 2023:26

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY anser att det har genomförts en gedigen integritetsanalys där såväl barns behov av stöd i vårdsituationer som integritetsrisker gällande barns personuppgifter har kartlagts och vägts mot varandra på ett bra sätt. IMY har inget att erinra mot författningsförslagen.

Detta yttrande har beslutats av enhetschefen Linn Sandmark efter föredragning av avdelningsdirektören Suzanne Isberg.

Linn Sandmark, 2023-11-08 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 8 november 2023
Sidans etiketter Dataskydd