Hoppa till innehåll på sidan

En EU-anpassad djurläkemedelslagstiftning

SOU 2021:45

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY har inget att erinra mot förslaget.

Detta yttrande har beslutats av juristen Jonas Marcusson.
Jonas Marcusson, 2021-10-13 (Det här är en elektronisk signatur)

 

Mottagare:
Regeringskansliet, Näringsdepartementet

Diarienummer:
DI-2021-5723

Ert diarienummer:
N2021/01749

Datum:
2021-10-13

Senast uppdaterad: 13 oktober 2021
Sidans etiketter Dataskydd