Hoppa till innehåll på sidan

En gemensam standard för viss radioutrustning

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY har utifrån denna utgångspunkt inga synpunkter på förslaget.

Detta yttrande har beslutats av den tillförordnade enhetschefen Linn Sandmark efter föredragning av juristen Caroline Freyling.

Linn Sandmark, 2023-04-27 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 27 april 2023
Sidans etiketter Dataskydd