Hoppa till innehåll på sidan

En inre marknad för digitala tjänster – ansvarsfördelning mellan myndigheter

SOU 2023:2

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY har inget att erinra mot förslaget.

Detta yttrande har beslutats av enhetschefen Catharina Fernquist efter föredragning av juristen Karin Ekström.

Catharina Fernquist, 2023-05-26 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 26 maj 2023
Sidans etiketter Dataskydd