Hoppa till innehåll på sidan

En lag om tilläggsskatt för företag i stora koncerner

SOU 2023:6

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslaget huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY har utifrån denna utgångspunkt inga synpunkter på förslaget.

Detta yttrande har beslutats av juristen Anna Hellgren Westerlund.

Anna Hellgren Westerlund, 2023-04-04 (Det här är en elektronisk signatur)

Senast uppdaterad: 4 april 2023
Sidans etiketter Dataskydd